Servisna podrška na terenu

Kako u servisnoj radionici, tako i na terenu, naš stručni tim vrši izlazak u najkraćem roku sa pratećom opremom za demontažu i defektažu, uključujući i korišćenje dijagnostičkih kompjutera i programa za identifikaciju neispravnih komponenti ili većeg kvara, koji se može lakše identifikovati, i u zavisnosti od kvara veći deo odraditi na licu mesta, da ne bi dolazilo do dužeg zastoja mašine. Pre svake intervencije vršimo uvid u stanje u kome se mašina nalazi, odredimo da li je za našu servisnu radionicu ili se kvar može otkloniti na terenu, sačinimo ponudu klijentu sa troškovima kvara utvrđenih komponenti, i vremenom određenim za popravku tog kvara.

Pogledajte još